amnis.lvAizvērt >

1. Mozus grāmatas skaidrojums II