2018. gada 20. janvāris Šodien vārda dienu svin: Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

Kā pārvarēt depresiju

 
4.20 EUR
3.50 EUR
Ls

Dienas aktualitātes

Drukāt >

Piedošana


Kādas pārmaiņas dara Dieva piedošana manā dzīvē?

Dieva atbilde:

Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arīdzan nepiedos. / Mateja 6:14-15

Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: "Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?" Jēzus saka uz to: "Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas. / Mateja 18:21-22

Piedošana ir ceļš uz brīvību. Kad Dievs tev piedod, tu esi brīvs no vainas un atjaunots sadraudzībā ar Viņu. Kad tu piedod kādam kurš tevi aizskāris, tu esi brīvs no rūgtuma un aizvainojuma kurš var nosēsties tev sirdī. Saņemt Dieva piedošanu un piedot citiem ir Kristieša būtība. Piedodot, mēs sekojam Dieva paraugam kurš mums ir devis maksimālo žēlastību - mūsu grēku piedošanu.

Dieva izaicinājums:

...ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. / Kolosiešiem 3:13

Worship Central


Worship Central ir kustība, kuras galvenā atrašanās vieta ir Londonā. Viņi ir iedvesmojuši daudzus slavētājus visā pasaulē un darbojas ar mērķi apmācīt, nodrošināt ar mūzikas instrumentiem un resursiem slavēšanas vadītājus, mūziķus un slavētājus.  Tās pirmsākumi meklējami 2006. gadā, kad vairāki desmiti tūkstoši piedalījās viņu treniņu pasākumus trijos kontinentos un vairāki simti tūkstoši apmeklējuši viņu mājaslapu meklējot praktiskus resursus. Šajā brīdī viņu slavēšanas līderi ir tādi kā Tim Hughes, Ben Cantelon, Al Gordon, un Nikki Fletcher.
Tieši Worship Central ir izdevuši pirmo kristīgo albumu, kurš jebkad iekļuvis Lielbritānijas top 75 pirktāko albumu sarakstā.

Dažas no viņu dziesmām.

http://www.youtube.com/watch?v=GLR_1NFvFv4

http://www.youtube.com/watch?v=GRdlSRYPThg

Attieksme.


Kādu attieksmi Dievs sagaida no tevis? 

Dieva atbilde: Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū. / Filipiešiem 2:5 

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. / 1. Tesaloniķiešiem 5:16-18 

Kamēr citi atpazīst tevi kā kristieti no tavām darbībām, Dievs īpaši pievērš uzmanību tavai attieksmei, iespējams tādēļ, ka attieksme atspoguļo sirds stāvokli. Tā kā tu esi aicināts būt līksms un pateicīgs, tava attieksme ne vienmēr ir tieši saistīta ar tavu esošo emocionālo stāvokli. Drīzāk, tava attieksme ir virziena izvēle. Tev ir pilnīga pārliecinātība, ka ej uz mūžīgo dzīvību - nav brīnums, ka tevī ir līksme un pateicība. 

Dieva apsolījums: 

Dieva valstība nesastāv no tā ko ēdam vai dzeram, bet no dzīvošanas taisnībā, mierā un priekā Svētajā Garā. Ja tu kalpo Kristum ar savu attieksmi, tu esi Dievam tīkams. / Romiešiem 14:17-18

Spējas.Kā es varu izmantot savas spējas Dieva labā?

Dieva atbilde:

Dievs piešķīra šiem četriem jaunekļiem ieskatu un saprašanu visādās gudrībās un zinībās, bet Daniēlu apveltīja ar spēju saprast visādas parādības un sapņus. / Daniēla 1:17

Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus... / Apustuļu Darbi 20:24

Dievs katram cilvēkam dod īpašas zināšanas un garīgās dāvanas, kuras Viņš sagaida, ka mēs tās izmantosim un attīstīsim. Tad, kad tu identificē šīs dāvanas un spējas sevī, tev ir trīs izvēles. Pirmkārt, tu vari tās ignorēt. Tad tu atstāsi nepiepildītu un nesavienotu Dieva plānu ar savu dzīvi. Otrkārt, tu vari tās izmantot lai sasniegtu pats savus mērķus, jo šajās lietās tu būsi dabīgi talantīgs. Treškārt, tu vari tās izmantot mērķtiecīgi, lai sasniegtu Dieva plānu savai dzīvei. Tad, kad tu lasi un paklausi Dieva Vārdam, tu sāksi izprast savas spējas un garīgās dāvanas. Izmantojot šīs spējas un dāvanas, kalpojot Dievam, tu atklāsi savu lomu starp visiem Dieva cilvēkiem , kas dos apmierinājumu.

Dieva apsolījums:

Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību. / 1. Korintiešiem 12:6-7

TobyMac.


Toby McKeehan (dzimis 1964. gadā) , ar savu skatuves vārdu TobyMac, ir zināms kā kristīgais mūziķis, producents, dziesmu rakstītājs, hip-hopa/popa mākslinieks, kā arī dziesmu vārdu autors.

Viņš ir viens no pirmajiem un vislabāk pazīstamajiem kristīgajiem reperiem. Viņu iepazina kā grupas DC Talk vienu no trijiem dalībniekiem, kurā viņš uzstājās no 1987. gada līdz 2000. gadam. Pēc tam viņš turpināja veiksmīgu solo karjeru un izlaida piecus studijas albumus, divus remiksu albumus, kā arī vienu ziemassvētku albumu.
TobyMac mūzikas izpildījuma žanrs ir plašs, kas ļauj gandrīz jebkuram klausītājam atrast sev piemēroto mūziku konkrētajam garastāvoklim.

Viņa mūziķa karjeras laikā, ir nopirkti vairāk kā 10 miljoni viņa albumu.

http://www.youtube.com/watch?v=7rK6O0YtBRY

http://www.youtube.com/watch?v=3EItEuVpJTg

Gudrība.

Kā es varu iegūt gudrību?

Dieva atbilde:

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu Vārdu bītos! / Psalmi 86:11

Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. / Jēkaba 1:5

Dot Dievam pirmo vietu savā dzīvē ir priekšnoteikums lai saņemtu Viņa gudrību. Dievs apsola dot gudrību katram kurš lūdz, bet lūgšana Dievam pēc Viņa gudrības ir bezjēdzīga, ja tu negribi dot Viņam kontroli pār savu sirdi. Gudrība nāk no Svētā Gara kurš dzīvo tajos kuri tic Kristum.  Tādā veidā gudrība ir atrodama attiecībās ar Dievu.

Dieva izaicinājums.

Bet cilvēkam Viņš teica tikai vienu: redzi, bijība Tā Kunga priekšā - tā ir gudrība, un vairīties no ļauna - tā ir atzīšana! / Ījaba 28:28

Bībele


Kā var Bībele - grāmata, kura rakstīta tik sen - attiekties uz mani arī šodien?

Dieva atbilde:

Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi! / Jesajas 40:8

Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem vārdiem. ... Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi.  / Psalmi 119:9,11

Cik bieži man atskanēja Tavs vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc Tava Vārda, Kungs Dievs Cebaot! / Jeremijas 15:16 

Bībele ir izturējusi laika pārbaudes daudz vairāk kā jebkurš cits dokuments cilvēces vēsturē. Tādēļ, ka Bībele ir Dieva Vārds, tas ir vienīgais dokuments kurš "dzīvo", ir attiecināms uz visiem cilvēkiem visās vietās un visos laikos. Cilvēki ar laiku mainās, taču cilvēku pamata nepieciešamība pēc mīlestības, pieņemšanas, dzīves mērķa, piepildāmības sajūtas paliek tāda pati. Tā ir tik pat mūsdienīga, cik Dieva sirds un daudz spēcīgāka par tavu visakūtāko vajadzību. Tā tevi saturēs un nesīs tev mieru , vienalga kas notiktu tavā dzīvē, tādēļ, ka Dievs burtiski runā uz tevi caur to.

Dieva izaicinājums:

Bet Viņš sacīja: "Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā." / Lūkas 11:28

Izvēle.


Kā es kā līderis varu veikt pareizas izvēles?

Dieva atbilde:

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, 
 bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. / Salamana pamācības 3:5-6

Bet viņš noraidīja vecaju padomu, kādu tie viņam bija devuši, un apvaicājās pie jaunajiem, kuri bija uzauguši kopā ar viņu un tagad stāvēja viņa vaiga priekšā. / 1. Ķēniņu 12:8

Sapratīga sirds iemanto gudrību, un gudra auss meklē atzīšanu. / Salamana pamācības 18:15

Uzsāc visus savas izvēles ar pazemību un godbijību pret Dievu, jo tu esi pilnībā atbildīgs Viņa priekšā. Esi uzmanīgs, kad meklē padomu pie citiem. Izvērtē viņu padomus prātīgi un tikai tad, ir iespējams izdarīt pareizos lēmumus. Tas, ka tu esi atvērts labam ieteikumam un tas, ka tu meklē dievbijīgu padomu nav tavas vājības vai neadekvātības pazīme, bet gudrības.

Dieva apsolījums.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt Tavus likumus un tiem rūpīgi sekot.  / Psalmi 119:24

Muļķība.Kā Bībele definē muļķus un muļķību?

Dieva atbilde:

Tikai muļķis saka savā sirdī: "Dieva nav". / Psalmi 14:1

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Muļķi nonievā gudrību un pamācību. / Sakāmvārdi 1:7

Netīko muļķis pēc saprašanas - ka tik izrādīt savu prātu! / Sakāmvārdi 18:2

Bībele apraksta, ka muļķis ir kā persona, kurš noliedz Dieva eksistenci, tāds, kurš nemēģina attīstīt savu gudrību un pašdisciplīnu, tāds, kurš izbauda smiešanos par visu to, kas ir labs un ar morāli, tāds runā nedomājot par citiem un to jūtām, tāds domā, ka viņam vienmēr ir taisnība. Ļausim aprīļa muļķu dienai raksturot tikai to dienu, nevis tevi!

Dieva izaicinājums:

Kas pats savu namu apbēdina, tam būs vējš par ieguvumu, un muļķim jābūt par gudrā kalpu. /Sakāmvārdi 11:29

Attieksme.


Kādu attieksmi Dievs sagaida no tevis?

Dieva atbilde:

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū. / Filipiešiem 2:5

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. / 1. Tesaloniķiešiem 5:16-18

Kamēr citi tevi atpazīs tevi kā kristieti no tavām darbībām, Dievs īpaši pievērš uzmanību tavai attieksmei, iespējams tādēļ, ka attieksme atspoguļo sirds stāvokli. Tā kā tu esi aicināts būt līksms un pateicīgs, tava attieksme ne vienmēr ir tieši saistīta ar tavu esošo emocionālo stāvokli. Drīzāk, tava attieksme ir virziena izvēle. Tev ir pilnīga pārliecinātība, ka ej uz mūžīgo dzīvību - nav brīnums, ka tevī ir līksme un pateicība.

Dieva apsolījums:

Dieva valstība nesastāv no tā ko ēdam vai dzeram, bet no dzīvošanas  taisnībā, mierā un priekā Svētajā Garā. Ja tu kalpo Kristum ar savu attieksmi, tu esi Dievam tīkams. / Romiešiem 14:17-18
Lapa:
Mājas lapa izstrādāta GRAFTIK