2022. gada 04. jūlijs Šodien vārda dienu svin: Sandis, Uldis, Ulvis

Gaismas ēnas

Dags Bačelors
Pirkt 5.40 EUR
"Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus Rakstus, kas par Viņu rakstīti." (Lk.24:27)
"Plaši izplatīts ir aplamais priekšstats, ka Jēzus parādās tikai Jaunajā Derībā. Mācītājs un Amazing Facts prezidents Dags Bačelors atklāj, ka Jēzus patiesībā sastopams daudzviet Vecajā Derībā - dažkārt klātienē, bet visbiežāk - simbolos un ēnās, kuras atklājas brīnišķīgajos stāstos par Vecās Derības varoņu dzīvi.
Daži no šiem Kristus simboliem, šīm gaismas ēnām, ir acīmredzami. Piemēram, kad Ābrahams uzlika malku uz pleciem savam mīļotajam dēlam Īzākam, kurš tad nesa to augšā kalnā, uz vietu, kur viņam bija labprātīgi jāļauj sevi upurēt. Vai arī, kad pravietis Elīsa līdzīgi Jēzum paveica brīnumu, pavairojot maizi, lai pabarotu savus mācekļus. Bet reizēm, lai atrastu Jēzus ēnas Dieva Vārdā, ir vajadzīga rūpīgāka iedziļināšanās.
Jēzus teica, ka Raksti liecina par Viņu (sk.Jņ.5:39). Šajā grāmatā atklāsiet Glābēja zelta pavedienu, kas izausts cauri visam Bībeles gobelēnam. "Gaismas ēnas" ir brīnišķīgs, bagātinošs piedzīvojums, Bībeles izpēte, kas vairos jūsu uzticību grāmatu Grāmatai un nodaļu pēc nodaļas palīdzēs pieaugt jūsu ticībai!"
  • mīkstie vāki
  • 15 x 23 cm
  • 206 lpp
  • 310 g
  • Latvija
  • PATMOS
  • 2022
  • 73357

Mājas lapa izstrādāta GRAFTIK